CORONA (3)

 

Bang zijn, kwetsbaar, geïsoleerd

Van liefdevol bezoek verstoken

Het ritme van de dag gebroken

Het virus terroriseert

 

Een rustig oude dag?

Bij ieder kuchje wordt die ‘rust’ ontnomen

Het geeft angst voor de vermeende symptomen

Slaat dit virus nu bij mij z’n slag?

 

Het virus tast het sociale leven aan

Toch wordt de sociale ‘lockdown’ met tegenzin aanvaard

Want blijven leven is veel waard

Dan maar geïsoleerd de tegenslag doorstaan

 

Naastenliefde komt uit de 10 geboden

Naastenliefde betekent de Corona richtlijnen accepteren

Niet alleen om onze kwetsbare ouderen te respecteren

maar vooral het voorkomen van nog meer doden

 

We hebben in ons dorp nog steeds figuren

Die met het levensgevaarlijk malloten virus zijn besmet

Die ons dorp landelijk weer te kijk hebben gezet

Laten we ze als werkstraf naar de ziekenhuizen sturen

Alleen als niemand zich misdraagt

Dan is de crisis snel beslecht

Dan overwinnen we het gevecht

Dus doe wat naastenliefde van u vraagt

Fokke Hoekstra

maandag 30-3-2020