Welkom namens de voorzitter

Ik mag je namens onze stichting welkom heten op de website van de SCAB. Die is in een splinternieuw jasje gestoken en het resultaat mag er zijn. Niet dat we bij de SCAB van het uiterlijk vertoon zijn, zeker niet! We gaan voor inhoud, verdieping en bezinning. Toch zijn we als geen ander doordrongen van de waarde van schoonheid, van het beeld, van wat voor ogen is. Vorm en inhoud zijn voor ons twee zijden van dezelfde zaak en voor beiden zetten we ons in.

Dat doen we alweer meer dan 25 jaar en de drijfveer van toen, het bevorderen van kunst en cultuur op Urk, is nog steeds de ronkende motor van onze stichting. Dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten en weltevree doorkabbelen op de ingezette koers van toen.  Nee, de kussens zijn weer eens goed opgeklopt, we steken stokjes voor het kleverige kliekjesgevoel en zetten de ramen open voor nieuwe frisse winden. Ook omdat we doordrongen zijn van het grote belang van kunst en cultuur in deze spannende tijden. We spreken zelf schoorvoetend van SCAB 2.0. We zijn daarbij altijd op zoek naar mensen die deze prachtige stichting mede vorm wil geven.

Ik hoop dat dit bezoek aan deze website je naar meer doet smaken. Voel je welkom om ons eens aan dit nieuwe  digi-jasje te trekken of zoek ons face-to-face op bij één van onze activiteiten. Ik wens je namens al onze scabbers alvast veel inspiratie toe!

Hartelijke groet,

Jacob Oeverbeek

Onze Doelstelling

De aandacht van SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, theater, film, literatuur, etc.

Ook heeft SCAB belangstelling voor andere domeinen waarin een cultuur zich manifesteert, zoals geschiedenis, levensbeschouwing, samenleving, vrije tijd, stedenbouw, etc.

“SCAB heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten, zoals exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen, cursussen, workshops, demonstraties, wedstrijden, voorstellingen, excursies, etc.
  • Het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit/publicaties.
  • Het verwerven en beschikbaar stellen van middelen en kennis aan belangstellenden, verenigingen en instanties.”

Plek van SCAB

De plek van SCAB

Urk is een bijzondere plaats in Nederland. Eeuwenlang bepaalde de visserij het leven op Urk. Het eiland Urk lag midden in de Zuiderzee. Door de afstand tot het omringende land was de Urker samenleving sterk op elkaar aangewezen. Toen die afstand wegviel door de inpoldering, moest Urk zichzelf opnieuw uitvinden. Een boeiend proces dat na 80 jaar nog altijd gaande is.

SCAB informeert en inspireert.

Zij opereert op het snijvlak van traditie en vernieuwing. Zij is deel van de betrokken gemeenschap, en omarmt tegelijk diegenen die zoeken naar nieuwe wegen en vormen. 

SCAB staat voor vrijheid van expressie.

Zij koestert niet alleen de gemeenschappelijke cultuur, maar ze steunt ook zelfontplooiing van het individu, zonder aanzien des persoons.

SCAB biedt een podium.

Zij ondersteunt lokaal talent door het bieden van expositieruimte. Zij onderhoudt een netwerk van spelers op het vlak van kunst, cultuur en media – op Urk en daarbuiten.

Onze Doelstelling

De aandacht van SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, theater, film, literatuur, etc.

Ook heeft SCAB belangstelling voor andere domeinen waarin een cultuur zich manifesteert, zoals geschiedenis, levensbeschouwing, samenleving, vrije tijd, stedenbouw, etc.

“SCAB heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten, zoals exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen, cursussen, workshops, demonstraties, wedstrijden, voorstellingen, excursies, etc.
  • Het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit/publicaties.
  • Het verwerven en beschikbaar stellen van middelen en kennis aan belangstellenden, verenigingen en instanties.”

Plek van SCAB

De plek van SCAB

Urk is een bijzondere plaats in Nederland. Eeuwenlang bepaalde de visserij het leven op Urk. Het eiland Urk lag midden in de Zuiderzee. Door de afstand tot het omringende land was de Urker samenleving sterk op elkaar aangewezen. Toen die afstand wegviel door de inpoldering, moest Urk zichzelf opnieuw uitvinden. Een boeiend proces dat na 80 jaar nog altijd gaande is.

SCAB informeert en inspireert.

Zij opereert op het snijvlak van traditie en vernieuwing. Zij is deel van de betrokken gemeenschap, en omarmt tegelijk diegenen die zoeken naar nieuwe wegen en vormen.

SCAB staat voor vrijheid van expressie.

Zij koestert niet alleen de gemeenschappelijke cultuur, maar ze steunt ook zelfontplooiing van het individu, zonder aanzien des persoons.

SCAB biedt een podium.

Zij ondersteunt lokaal talent door het bieden van expositieruimte. Zij onderhoudt een netwerk van spelers op het vlak van kunst, cultuur en media – op Urk en daarbuiten.

Werkwijze SCAB

Hoe werkt SCAB

De meeste activiteiten worden georganiseerd door zelfstandig opererende teams, met inachtneming van de doelstelling en missie van SCAB. De werkgroepen dragen zelf zorg voor de PR voor hun activiteiten en streven ernaar kostendekkend te zijn.

Het bestuur faciliteert de werkzaamheden van de werkgroepen, draagt zorg voor de financiën en de externe betrekkingen. Het bestuur verzorgt goede betrekkingen met en service aan de ‘Vrienden van SCAB’ en is eindverantwoordelijk voor de PR. Regelmatig organiseert het bestuur het SCABcafé: een inspiratiebijeenkomst voor bestaande en nieuwe vrijwilligers.

Daarnaast is er ruimte voor incidentele projecten. Hiervoor worden (eenmalige) projectgroepen samengesteld. Iedereen kan hiertoe het initiatief nemen. Voorbeelden hiervan zijn:
– Pittoresk Urk, met kunstenaars die Urk op het witte doek vastleggen
– De Urker Dorps/Stadsdichter (in samenwerking met het Urkerland)
– De Kunstprijs Urk (driejaarlijks, in samenwerking met Caritas en Gemeente Urk)

SCAB richt zich tot volwassen en jongvolwassen Urkers en tot eenieder met belangstelling voor kunst en cultuur op Urk (vanwaar ook ter wereld). Zij betrekt Urker jeugd en jongeren bij haar activiteiten als daarvoor mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld met een kijkwijzer bij exposities. SCAB houdt zich niet direct bezig met kunsteducatie voor jeugd en jongeren, maar wil jonge Urkers wel inspireren. SCAB kan daartoe ondersteuning bieden aan scholen en educatieve instellingen.

Nog even over die naam…

In de loop van 1991 kwam een stel jonge Urkers samen met het idee om meer aandacht te creëren voor kunst en cultuur op Urk. De resulteerde uiteindelijk in februari 1992 tot de oprichting van de Stichting Culturele Activiteiten. In 1994 werd samenwerking gezocht met de bibliotheek te Urk. Dit leidde tot een samenwerking die veel verder ging dan het oorspronkelijke scala aan activiteiten waarbij de bibliotheek als centrum fungeerde.

Tot op heden is de Stichting actief vanuit de Bibliotheek, onder de naam Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB) en biedt jaarlijks een brede scala aan activiteiten aan voor donateurs maar ook voor belangstellenden.

Algemene voorwaarden

Wanneer je een ticket voor één van onze evenementen koopt of besluit om ons werk via een donatie te steunen, dan gelden daarvoor onze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden ticketverkoop

Algemene voorwaarden donaties

Steun ons

Word ‘Vriend van SCAB’

Ontvang updates over onze activiteiten!

    We zullen je persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan in onze privacy verklaring staat beschreven.