Afwisselende avonden rondom interessante thema’s, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Lichtere en soms zwaardere onderwerpen om over na te denken en te praten onder het genot van een hapje, drankje en muziek. Een laagdrempelige avond voor en door Urkers. Dat is SCAB Skoel in FlevoMeer Bibliotheek Urk.

Tijdens de SCAB Skoel, op donderdag 17 september, verleggen we onze horizon naar het Urk van 2050 en staan we stil bij de toekomst van Urk. Hoe heeft Urk zich tot nu toe ontwikkeld? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Wat is er nodig om Urk ook in 2050 te laten floreren? En hoe kunnen Urk en de Noordoostpolder elkaar in de komende jaren versterken?

Urk 2050

Urk groeit hard. Heel hard. Niet alleen kent ons dorp een van de hoogste geboortecijfers van ons land, maar ook op economisch gebied is Urk booming. Daarbij komt dat Urkers behoorlijk honkvast zijn. Want zoals het volkslied klinkt: ‘Wie er is die blift er al’. De uitwerking is op allerlei vlakken te merken: wachtlijsten voor woningen, prijzen die de pan uit rijzen en geen vierkante meter industriegrond meer te koop. De groeiprognose geven aan dat Urk opnieuw tegen zijn grenzen aan gaat lopen. Wachten we dit moment lijdzaam af of is het tijd om nu al in actie te komen?

De schaarste aan grond is op allerlei vlakken te merken, en de burger dreigt keer op keer de rekening te betalen. Tijdens de eerste SCAB Skoel van dit seizoen verleggen we onze horizon naar het Urk van 2050 en staan we stil bij de toekomst van Urk. Hoe heeft Urk zich tot nu toe ontwikkeld? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Wat is nodig om Urk ook in 2050 te laten floreren? En hoe kunnen Urk en de Noordoostpolder elkaar in de komende jaren versterken?

Dat Urk ook anno 2020 nog zou groeien en bloeien was ten tijde van de inpoldering ondenkbaar. De verwachting was dat het vissersdorp zou uitsterven en grote delen van het Urkerland gingen tot de Gemeente Noordoostpolder behoren. Ondernemer Meindert Kramer trok aan de bel en verzocht Lub en Klaas Post van Stichting Urker Uitgaven om historisch onderzoek te doen hoe het allemaal mis heeft kunnen gaan. Gedrieën kwamen ze met de toekomstvisie Urk Groeit. Geef het de ruimte! Dit document is inmiddels omarmd door de gehele gemeenteraad.

Lub vertelt: ,,In deze visie dringen we er op aan dat de gemeente Urk samen met de gemeente Noordoostpolder en de provincie gaat werken aan een regionale visie waarin de groei van Urk tot in de verre toekomst is meegenomen en waarin Urk hiervoor ook de ruimte krijgt. Dat vergt een hele andere benadering van en samenwerking met de buurgemeente Noordoostpolder. Niet pas actie ondernemen als Urk weer eens klem zit.”

Tijdens SCAB Skoel vertellen Lub Post en Meindert Kramer over de historie en de toekomst van het wonen en werken op Urk. Over de inpoldering en grenswijzigingen, de hedendaagse situatie op het gebied van demografie, woningbouw en de groei van Urk tot wereldspeler in de verwerking en distributie van vis. Welke logistieke- en ruimtelijke problemen levert dat voor nu en in de toekomst op? En wat is er nodig om onze ambities op het gebied van vishandel en -distributie en maritieme dienstverlening waar te kunnen blijven maken?

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’, luidt het gezegde. Maar hoe zit dat met onze enige buur, de Gemeente Noordoostpolder? Door de bijzondere inpolderingsgeschiedenis zijn de Urkers en polderbewoners aan elkaar verbonden en tot elkaar veroordeeld: vissers van het oude land en pioniers van het nieuwe land kwamen letterlijk in elkaars vaarwater terecht. Leidt dit tot een onoverkomelijke cultuurclash of hebben Urkers en polderbewoners elkaar ook iets te bieden? De derde gast van de avond is iemand die hier als geen ander op kan reflecteren. Journalist, schrijfster en historica Eva Vriend groeide op aan een buitenweg in Luttelgeest en woont nog steeds in de Gemeente Noordoostpolder. Voor haar boeken Het nieuwe land (2013) en Eens ging de zee hier tekeer (2020) dook ze in de geschiedenis van de polder en de voormalige zuiderzee gemeenschappen en onderzocht ze beide zijden van de medaille.

Vierde en laatste gast van de avond is bestuurder en politica Ineke Bakker. In haar functie als interim-burgemeester van Dronten was ze nauw betrokken bij de ruil van 75 hectare water met de Gemeente Urk. In 2019 waagde ze de oversteek naar de bult en sindsdien behartigt ze als waarnemend burgemeester van Urk de belangen van het vissersdorp in de polder en daarbuiten. Ze ging daarbij ook aan de slag met de beleidsnota Urk Groeit! Tijdens SCAB Skoel vertelt Bakker over haar ervaringen en geeft ze haar visie op de toekomst van Urk, en de diplomatieke banden met de gemeente Noordoostpolder. Welke uitdagingen voorziet zij? En wat is volgens haar nodig om de komende jaren verder te kunnen bouwen aan de ontwikkeling van Noordelijk Flevoland?