31 januari 2024

Toenemend aantal inwoners met angst- en spanningsklachten op Urk? 

SCAB organiseert thema-avond over mentale gezondheid en preventie

In een recent onderzoek door Johannes Hildering is naar voren gekomen dat Urkers niet snel aan de bel trekken bij het ervaren van psychische problemen, mogelijk als gevolg van een hechte, soms gesloten “Wij”-cultuur. SCAB, Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek, neemt het initiatief om diepgaand over mentale gezondheid te spreken tijdens een thema-avond op woensdag 31 januari in de Flevomeer bibliotheek Urk.

Te gast is Maaike Verbaan. Zij is als psychomotorisch therapeut betrokken bij de werkgroep Gezond op Urk. Maaike signaleert een toenemend aantal inwoners met angst- en spanningsklachten, waarbij de coronaperiode invloed heeft gehad. Het netwerk komt met een programmatische aanpak; klachten eerder herkennen, zodat er eerder hulp ingeschakeld kan worden en mensen met hun klachten op de juiste plek terechtkomen.

Als therapeut en Urker benadrukt Maaike Verbaan de krachtige werkethiek en liefde voor de medemens op Urk, maar erkent ze ook de keerzijde ervan in de vorm van angst- en spanningsklachten. De mentale gezondheid op Urk is volop in beweging.

De tweede gast van de avond is Anja Kramer, leerkracht basisonderwijs en creatief kindercoach. Zij deelt haar persoonlijke ervaring met een burn-out. Wat ze daarvan leerde geeft ze door aan de kinderen die ze coacht. 

De derde gast is klinisch psycholoog Johan Bos. Hij werkte jarenlang met Urkers met mentale problemen en zal inzichten delen over de specifieke mentale uitdagingen op Urk. In het bijzonder staat hij stil bij vrouwen die een dubbele rol vervullen, naast werkzaamheden in het gezin is er het betaalde werk. Deze vrouwen maken werkweken van 60 uur en meer. Hoe houden deze vrouwen alle ballen in de lucht? Schieten Urker mannen hierin te kort?

Dominee de Jong van de CKG Ichthus Urk sluit de avond af en benadrukt de rol van kerken in het bieden van geestelijke, emotionele, en praktische steun. De presentatie is in handen van Greetje de Vries, met een inleidende column door Jan Maarten Zwaan en muziek verzorgd door Evert Bos.

Kaarten voor de SCAB Skoel op woensdag 31 januari zijn verkrijgbaar via de website van SCAB. De avond begint om 19:30 en kaarten zijn ook bij de entree beschikbaar.

Bestellen kan door hier te klikken.