SCAB organiseert in samenwerking met leerlingen van het Berechja college op 29 mei een thema-avond over jongerenparticipatie op Urk.

Is rellen bij de rotonde een manier om je gehoord te voelen als je een andere mening hebt? En op welke andere manieren kunnen we Urker jongeren serieus nemen en betrekken bij zaken die zij belangrijk vinden? Op woensdagavond 29 mei staat een nieuwe editie van SCAB Skoel in de bibliotheek op Urk in het teken van jongerenparticipatie. Tijdens de avond bespreken we met verschillende gasten en de jongeren zelf hoe het hiermee staat op Urk en wat richting de toekomst nodig is om de jeugd een stem te geven. Bestel je kaarten via scaburk.nl

 Jongerenparticipatie betekent dat jongeren meedoen en meetellen bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Het is belangrijk dat dat ook écht betekenisvol is en dat er echt wat met hun input gebeurt. In de afgelopen maanden heeft SCAB samen met een aantal leerlingen van het Berechja college deze vragen onderzocht. De leerlingen hebben podcasts, vlogs en polls gemaakt en hebben vanuit een jongerenredactie deze editie van SCAB Skoel zelf georganiseerd.

 Hebben Urker jongeren DURF!

De eerste gast van de avond is Freek Brouwer, Wethouder gemeente Urk en o.a. Portefeuillehouder van Jeugd, Sociaal Domein en Kunst & Cultuur.  Vanuit deze functie is hij een van de grondleggers van het preventieprogramma Durf! Brouwer:,,Als Urkers willen we dat ons dorp een plek is waar onze jeugd veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig”. Hoe gaat het met onze jeugd en hoe worden jongeren betrokken bij het maken van beleid binnen de gemeente Urk? Op 29 mei bespreken we met wethouder Brouwer het toepassen van jongerenparticipatie binnen de gemeente Urk.

 Urk barst van jong talent

Eind jaren tachtig werden de resultaten van een landelijk onderzoek naar de cultuurparticipatie van jongeren gepubliceerd onder de titel ‘Kunst, daar ga je toch niet heen?’.  Conclusie van het onderzoek was dat er een grote kloof was tussen het gevestigde aanbod en de vraag van jongeren naar kunst en cultuur. Vanuit dit onderzoek is Kunstbende ontstaan. Met onze tweede gast, Jennie Koffeman gaan we het gesprek aan over wat Kunstbende haar Flevolandse jongeren aanbiedt om die kloof te verkleinen. Koffeman; ‘Als regiocoördinator van Kunstbende Flevoland mag ik me (met veel plezier) inzetten voor alle Flevolandse jonge makers. 

 Brave burgers

Zijn Urker jongeren wel goed toegerust om hun mening te verwoorden en zo mee te kunnen denken en praten bij kwesties die jongeren aangaan op Urk? Evert van Urk is onze derde gast en is actief als burgerschapscoördinator op het Berechja college. Van Urk: ,,Als leerlingen bij ons op school komen, zijn ze al gevormd door de context waarin ze opgroeien. Het dorp Urk kent een sterke cultuur die ook in de school een belangrijke factor is.Waar we gericht op willen inzetten zijn vaardigheden waarmee leerlingen in staat zijn de dialoog met anderen binnen onze diverse samenleving aan te gaan. Ook Janita de Boer-Kramer schuift aan. Als docent Nederlands organiseert zij het jaarlijkse Berechja jongerendebat. De Boer: ‘Het jongerendebat moedigt jongeren aan om zelfstandig te denken en vanuit verschillende perspectieven naar zaken te kijken. Het daagt traditionele denkwijzen uit en opent deuren naar nieuwe ideeën. 

 Jongeren aan het woord

En natuurlijk kunnen de jongeren zelf niet ontbreken tijdens deze SCAB Skoel voor en door jongeren. Hoe kijken de leerlingen terug op hun onderzoek naar jongerenparticipatie op Urk? Welke inzichten hebben zij zelf gekregen en wat adviseren zij aan de gemeente Urk en andere jongeren? We blikken terug op het hele onderzoeksproces en de activiteiten die zij ondernomen hebben om jongeren,inwoners en professionals aan de tand te voelen over de stand van zaken van jongerenparticipatie op Urk.

 De presentatie van deze avond is in handen van Greetje de Vries. De publieksquiz word verzorgt door de leerlingen en muziek is er van docenten en leerlingen van het Berechja college.  Kaarten voor de SCAB Skoel van woensdag 29 mei zijn hier verkrijgbaar. De avond begint om 19:30 uur en kaarten zijn ook bij de entree beschikbaar.

Bestel hier kaarten.