Filosofisch Cafe is een samenkomst tussen mensen die graag willen proberen hun vaardigheden op het gebied van communiceren wil verbeteren op basis van onder andere de socratische filosofische denkwijzen waarbij hoor en wederhoor een belangrijk instrument is om tot een gedachtengang te komen. Hierbij is het gesprek belangrijker dan de uitkomst!

Ga naar de bovenkant