‘Het niet-onderzochte leven is het niet waard om geleefd te worden’ , Socrates

Voor iedereen is zo nu en dan een verdiepend gesprek waardevol. Toch zijn die gesprekken te zeldzaam. Het blijkt best moeilijk om met anderen de diepte in te gaan, om goed te verwoorden wat je nu eigenlijk denkt en te luisteren naar wat de ander precies bedoelt.

Wat houdt de Filosofische Kring in?

De Filosofische Kring is een plek waar mensen komen die de liefde voor het goede gesprek delen en de nodige vaardigheden willen aanleren om dit ook te kunnen doen. Onder begeleiding van een gespreksleider oefenen we aan de hand van een gespreksmethodiek en verschillende gespreksbewegingen in tien maandelijkse bijeenkomsten het filosofisch gesprek. We verdiepen thema’s zoals vriendschap, verbondenheid, werken, genieten, geloven, maar ook rivaliseren, bedriegen en begeren. Dit doen we aan de hand van ervaringen uit het eigen leven. Daarmee wordt de Filosofische Kring ook een bijzondere plaats met mensen die samen iets delen. Dat betekent overigens ook dat je met meer vragen naar huis gaat dan dat je kwam, iets dat niet verkeerd hoeft te zijn. De groepsgrootte ligt tussen de 8 en 15 personen.

Voor wie?

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die wel eens wat dieper in gesprek met anderen over existentiële thema’s zouden willen gaan en daarbij voorbij kant-en-klare antwoorden durven denken. Er is geen ervaring of minimaal opleidingsniveau gevraagd. Iedereen kan deelnemen aan het gesprek. Het enige dat nodig is, is dat de deelnemer bereid is om een dialogische gesprekshouding aan te nemen, gericht op openheid en begrip in plaats van overtuigen en overnemen. En je moet het leuk vinden wanneer je mening door welwillende gesprekspartners eens aan de tand wordt gevoeld.

Door wie?

Deze avonden worden georganiseerd vanuit het SCAB en worden begeleid door Jacob Oeverbeek en Rinke Oost.

Waar en wanneer?

Flevomeerbibliotheek, donderdagavond, van 19:30 tot 22:00.

Kosten

€ 5 per avond, incl. drinken/hapjes

Frequentie

Eens per maand

Hoe doe je mee?

Bij de start van het seizoen staat de kring weer open voor nieuwe mensen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een berichtje te sturen naar filosofischcafeurk@gmail.com.