De leeskring is een activiteit van de FlevoMeer Bibliotheek. Al jaren maken we dankbaar gebruik van de mappen van Boekentaal Mondiaal. Hierin staan per jaargang zes boeken beschreven waarin  onder andere dieper wordt ingegaan op de  thematiek, symboliek, structuur, perspectief en de schrijfstijl. Deze handleiding is zeer prettig en de bijgevoegde discussievragen maken meestal dat er boeiende gesprekken ontstaan. Ook het gedicht wat is uitgezocht bij het boek geeft een extra lading.  De map is onderdeel van Passage, een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Voor informatie over beschikbare ruimte tot deelname aan één van de drie groepen graag contact opnemen met Ester 06-15501574