Word vriend van SCAB!

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Culturele Activiteiten te Urk om van zijn/haar bankrekening jaarlijks een donatie af te schrijven. Wij schrijven jaarlijks jouw donatie af in de maand juni of vlak daarna. Je kunt jouw machtiging te allen tijde intrekken door ons een opdracht daarvoor te sturen. Je kunt een afgeschreven bedrag zelf terugboeken of ons daartoe verzoeken.

Met het invullen van deze machtiging stem je in met onze algemene voorwaarden donaties.

  Voornaam *

  Achternaam *

  Voorletters (zoals bekend bij uw bank) *

  E-mail *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  IBAN *

  Bedrag (minimaal €12) *


  Opmerkingen


  CAPTCHA code: Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.

  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Machtiging sturen”