Wordt vriend van SCAB!

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting Culturele Activiteiten te Urk om van zijn/haar bankrekening jaarlijks een donatie af te schrijven.

Wij schrijven jaarlijks uw donatie af in de maand juni of vlak daarna.

U kunt uw machtiging te allen tijde intrekken door ons een opdracht daartoe te sturen.

U kunt een afgeschreven bedrag zelf terugboeken of ons daartoe verzoeken.

  Voornaam *
  Achternaam *
  Voorletters (zoals bekend bij uw bank) *
  E-mail *
  Adres *
  Postcode *
  Woonplaats *
  IBAN *
  Bedrag (minimaal €12) *

  Opmerkingen


  CAPTCHA code: captcha
  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Machtiging sturen”