Positief explosief ( Oerknal in het Duits Urknall )

 

Ze hadden net het kerstlied “Stille nacht” gezongen

Toen na een mega harde knal de ruiten sprongen.

De Syrische buurman Yusuf, die de ravage ziet,

ervaart weer het trauma van het oorlogsgebied.

Hij begrijpt niet dat voor nepbom en granaten

zoveel geld wordt weggedonderd op straten.

Ons vuurwerk is verworden tot asociaal vertier,

beschadigd natuur, doet lijden mens en dier.

 

Toen bij dove Jaap een “gillende keukenmeid” was afgegaan,

dacht hij; “ik kan mijn vrouw weer goed verstaan”.

Het stonk zo vreselijk naar kruit-en zwaveldamp bij ouwe Jelle,

dat hij zich afvroeg: “Bin ik nou op Urk of in de helle?”.

Wekenlang is ons dorp geteisterd tot diep in de nacht

onheil en onrust door eigen jeugd ons aangebracht.

Welke partij trekt zich aan dit akelig lot

en zet zich in voor passend vuurwerkverbod?

 

Een door raketbom in zijn slaap gestoorde dominee

kwam na doorwaakte nacht op het knalidee

om de kerkelijk labiele eenheid te gebruiken

en samen met ME het woest geweld te fnuiken.

Ze plaatsten een oproep tot rust en orde in de kranten,

met de namen van bijna alle verontruste predikanten.

En zo kwamen door een werelds explosief

de kerken eensgezind tot een initiatief.

Hopelijk is dit geen vuurpijl, die opschiet en even schijnt,

en na een kort lichtsein weer net zo snel verdwijnt.

Hebben kerken, geëxplodeerd door tweedracht,

door hun voorbeeld wel genoeg zeggingskracht

bij dolerende onaangepaste rakkers

rond de vuurspuwende Etna-rotonde aan de Akkers?

Spreken de oude waarden en normen de jeugd nog aan

of is er een vacuüm ontstaan?

 

Onverantwoord ging jeugd zich met vuurwerk te buiten,

Om hun onvrede over Corona-beperkende maatregelen te uiten.

De langdurige verveling maakt ze agressief

en voor sport en uitgaan is er weinig perspectief.

Zonder alternatief komt er meer tumult

op de Urker Bijbelbult.

 

Kom op, doe niet zo negatief,

we hebben Urk toch lief,

Daarom zoek naar een gezond evenwicht

en noem ook het positieve in dit rijmgedicht:

Kijk in december naar de dankdagcollecten,

De hoge opbrengst voor Ethiopië projecten.

En spontaan komt er 60000 Euro van de vloot

voor een Roemeense visserman in nood.

Urk is uniek in omzien naar elkaar,

maar toch is het cynisch commentaar:

“Urk werkt hard en is door visserij welgesteld,

maar die giften zijn het witwassen van zwart geld”

Dit nepnieuws, vooroordeel en belediging

Dwingt Urk naar vreemden in verdediging.

 

TOT SLOT:

Op een avond een knetterende brommer voor mijn raam,

De brievenbus klept en ik vind een enveloppe zonder naam.

Daarin ontdek ik verwonderd

een bankbiljet van honderd

met op een briefje kort en sterk;

“voor Ethiopië i.p.v. vuurwerk”.

Ik deel u mede tot mijn vreugd

Ook dit is de Urker jeugd.

 

Jaap Bakker 15-1-2021

Voorgedragen tijdens  Scab Skoel thema De juugd