Urk zoekt kunsttalent
De Urker kunstprijs is in het leven geroepen met als doel om Urker kunsttalent aan te moedigen en plaatselijk meer aandacht te geven aan kunst. De werkgroep Kunstprijs ziet alle uitingen van kunst tegemoet. Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van SCAB-FlevoMeer Bibliotheek, Kunstkring/Caritas en de gemeente.

De prijswinnaar ontvangt €500,- op voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed ter verbreding of verdieping van kunst.

Deelnemers kunnen hun werk op 16 oktober tussen 14.00 – 18.00 in de bibliotheek inleveren bij de werkgroep of per mail: scab@flevomeerbibliotheek.nl.

Voorwaarden
Deelnemers dienen zich wel te houden aan een aantal voorwaarden.
• Per kunstenaar mag slechts één kunstwerk ingeleverd worden
• Dit dient een nieuwe, originele creatie te zijn
• Geschreven in het Nederlands
• De deelnemer geeft bij de aanbieding van het kunstwerk naam, adres, leeftijd en achtergrond door
• Toelichting op de onderwerpkeuze

Het onderwerp is 100 JAAR ZUIDERZEEWET. De ingezonden werken zullen gepresenteerd worden aan de bevolking van Urk.

Jury
De werkgroep nomineert vervolgens een drietal kandidaten (met motivatie) en geeft deze door aan de jury, zijnde het college van Burgemeester en Wethouders van Urk. Daarbij wordt gelet op kwaliteit. Het werk wordt gezien in relatie tot de ontwikkeling van de kunstenaar. Het college van Burgemeester en Wethouders bepaalt wie van de drie kunstenaars de winnaar van de Urker Kunstprijs 2018 wordt.

Informatie
Met vragen over de Urker Kunstprijs, neem contact op met Lammie van Kuijk.
Tel. 06 539 257 07 of email: lkuijk012@kpnmail.nl